Нова банкнота от 5 лв. влиза в обращение от септември

Промените са свързани с въвеждането на нови защитни елементи